x
ADVERTORIAL

Felhasználási Feltételek

ÁTTEKINTÉS

Ezt a hu.wifixtraboost.pro weboldalt (a „Weboldal”) a Wifi XtraBoost (a „Társaság”) kínálja, beleértve az összes információt, eszközt és szolgáltatást, amely ezen az oldalon elérhető az Ön, a felhasználó számára, feltéve, hogy Ön elfogadja az itt megadott összes feltételt, feltételt, irányelvet és közleményt. Az oldalunk meglátogatásával Ön részt vesz a „Szolgáltatásunkban”, és elfogadja, hogy az alábbi feltételek („Szolgáltatási feltételek”, „Feltételek”), beleértve az itt hivatkozott és/vagy hiperlinkkel elérhető további feltételeket és irányelveket. A jelen Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve, de nem kizárólagosan a böngésző, eladó, vásárló, kereskedő és/vagy tartalomszolgáltató felhasználókat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt hozzáférne weboldalunkhoz vagy használná azt. A weboldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet a jelen megállapodás valamennyi feltételével, akkor nem léphet be a weboldalra, és nem veheti igénybe a szolgáltatásokat. Amennyiben a jelen Szolgáltatási feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik. A Szolgáltatási feltételek legfrissebb változatát bármikor megtekintheti ezen az oldalon. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét frissítsük, módosítsuk vagy helyettesítsük a weboldalunkon történő frissítések és/vagy módosítások közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a változások miatt. A weboldal további használata vagy a weboldalhoz való hozzáférés a módosítások közzétételét követően a módosítások elfogadását jelenti.

A Weboldalon a „mi”, „minket” és „miénk” kifejezések a Társaságra utalnak. A Weboldalon a „mi”, „minket” és „miénk” kifejezések a Társaságra vonatkoznak.

1. SZAKASZ – A WEBOLDAL FELTÉTELEI

A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban legalább nagykorú, vagy hogy a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban nagykorú, és beleegyezését adta ahhoz, hogy kiskorú hozzátartozói számára engedélyezze a weboldal használatát.

Nem használhatja termékeinket semmilyen illegális vagy nem engedélyezett célra, és a szolgáltatás használata során nem sértheti meg az Ön joghatósága alá tartozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket).

Nem továbbíthat férgeket, vírusokat vagy bármilyen romboló jellegű kódot.

A Feltételek bármelyikének megszegése vagy megsértése a Szolgáltatás azonnali megszüntetését vonja maga után.

2. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból megtagadjuk a szolgáltatást bárkitől.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ön tartalma (a hitelkártyaadatokat nem beleértve) titkosítatlanul kerülhet átvitelre, és (a) különböző hálózatokon keresztül történő átvitellel járhat; és (b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében történő módosításokkal járhat. A hitelkártyaadatokat a hálózatokon keresztüli átvitel során mindig titkosítjuk.

Ön vállalja, hogy nem reprodukálja, másolja, másolja, eladja, továbbértékesíti vagy hasznosítja a Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatás használatát, vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatás nyújtására szolgáló weboldalon keresztül történő bármely kapcsolatfelvételt kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül.

A jelen megállapodásban használt címszavak csak a könnyebbség kedvéért szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon befolyásolják a jelen Feltételeket.

3. SZAKASZ – AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERŰSÉGE

Nem vállalunk felelősséget azért, ha az ezen az oldalon elérhetővé tett információk nem pontosak, nem teljesek vagy nem aktuálisak. Az ezen az oldalon található anyagok csak általános tájékoztatásul szolgálnak, és nem szabad rájuk támaszkodni, illetve azokat kizárólagos alapként használni a döntéshozatalhoz anélkül, hogy elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrásokkal konzultálnánk. Az ezen az oldalon található anyagokra való bármilyen támaszkodás saját felelősségre történik.

Ez az oldal bizonyos történelmi információkat tartalmazhat. A történelmi információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak az Ön számára nyújtanak hivatkozási lehetőséget. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk az oldal tartalmát, de nem vagyunk kötelesek frissíteni az oldalunkon található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az oldalunkon bekövetkező változásokat.

4. SZAKASZ – HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ LINKEK

A Szolgáltatásunkon keresztül elérhető egyes tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik féltől származó anyagokat tartalmazhatnak. A Weboldalon található harmadik féltől származó linkek olyan harmadik fél szolgáltatásaira vagy weboldalaira irányíthatják Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk garanciát, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget harmadik felek anyagaiért vagy weboldalaiért, illetve harmadik felek bármely más anyagáért, termékéért vagy szolgáltatásáért.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy sérelemért, amely az áruk, szolgáltatások, erőforrások, tartalmak vagy bármely más, harmadik fél webhelyeivel kapcsolatos tranzakciók megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos. Kérjük, gondosan tekintse át a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat, mielőtt bármilyen tranzakcióba bocsátkozna. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, igényeket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félhez kell intézni.

5. SZAKASZ – FELHASZNÁLÓI ÉSZREVÉTELEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS EGYÉB BEADVÁNYOK

Ha Ön kérésünkre bizonyos konkrét beadványokat küld (például versenybeadványokat), vagy kérésünk nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld, akár online, e-mailben, postai úton vagy más módon (együttesen: „megjegyzések”), Ön elfogadja, hogy bármikor, korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és bármely más módon felhasználhatjuk bármely médiumban az Ön által hozzánk továbbított megjegyzéseket. Nem vagyunk és nem vagyunk kötelesek (1) semmilyen megjegyzést bizalmasan kezelni; (2) semmilyen megjegyzésért kártérítést fizetni; vagy (3) semmilyen megjegyzésre válaszolni.

Lehetőségünk van, de nem vagyunk kötelesek ellenőrizni, szerkeszteni vagy eltávolítani azokat a tartalmakat, amelyekről saját belátásunk szerint megállapítjuk, hogy törvénytelenek, sértőek, fenyegetőek, rágalmazóak, becsületsértőek, rágalmazóak, pornográfak, obszcének vagy más módon kifogásolhatóak, vagy sértik bármelyik fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Szolgáltatási feltételeket.

Ön vállalja, hogy megjegyzései nem sértik harmadik felek jogait, beleértve a szerzői jogot, a védjegyet, a magánéletet, a személyiségi jogokat vagy más személyes vagy tulajdonjogot. Ön vállalja továbbá, hogy hozzászólásai nem tartalmaznak becsületsértő vagy más módon jogellenes, sértő vagy obszcén anyagokat, illetve nem tartalmaznak olyan számítógépes vírust vagy más rosszindulatú programot, amely bármilyen módon befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal működését. Nem használhat hamis e-mail címet, nem adhatja ki magát másnak, mint önmaga, és nem vezethet félre minket vagy harmadik feleket a hozzászólások eredetét illetően. Ön egyedül felelős az Ön által tett megjegyzésekért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által közzétett megjegyzésekért.

6. SZAKASZ – SZELLEMI TULAJDON

A Webhely a Vállalat tulajdonában lévő vagy licencelt tartalmat („Tartalom”) tartalmaz. A Tartalom szerzői jog, védjegy, szabadalom, üzleti titok és egyéb törvények által védett, és a Vállalat tulajdonában van és fenntartja a Tartalom és a Szolgáltatás minden jogát. Ön nem távolíthat el, nem módosíthatja el és nem rejtheti el a Tartalomba beépített vagy azt kísérő szerzői jogi, védjegy-, szolgáltatási védjegy- vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket, és nem reprodukálhatja, módosíthatja, adaptálhatja, készíthet azok alapján származékos műveket, nem adhatja elő, nem mutathatja be, nem teheti közzé, nem terjesztheti, nem adhatja tovább, nem sugározhatja, nem adhatja el, nem engedélyezheti és nem hasznosíthatja más módon a Tartalmat.

A vállalat neve és logója a vállalat védjegye, és előzetes írásbeli engedély nélkül nem másolható, utánozható vagy felhasználható, sem részben, sem egészben. Ezenkívül minden oldalcím, egyedi grafika és szkript a Vállalat szolgáltatási védjegye, védjegye és/vagy kereskedelmi ruhája, és a Vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható, utánozható vagy használható fel.

7. SZAKASZ – ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

Honlapunk használatával vagy a Szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus úton kapjon tőlünk üzeneteket. Bár dönthetünk úgy, hogy más módon is kommunikálunk Önnel, dönthetünk úgy is, hogy kizárólag elektronikus úton, e-mailben vagy a Honlapon közzétett értesítések útján kommunikálunk Önnel. Ön elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton küldünk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie.

8. SZAKASZ – SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adatoknak az áruházon keresztül történő megadása az Adatvédelmi szabályzatunk hatálya alá tartozik. További részletekért kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

9. SZAKASZ – HIBÁK, PONTATLANSÁGOK ÉS MULASZTÁSOK

Esetenként előfordulhat, hogy a weboldalunkon vagy a Szolgáltatásban olyan információk szerepelnek, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a termékleírásokkal, árképzéssel, promóciókkal, ajánlatokkal, a termékek szállítási díjaival, szállítási időkkel és elérhetőséggel kapcsolatosak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, és bármikor, előzetes értesítés nélkül (beleértve a megrendelés elküldését követően is) megváltoztassuk vagy frissítsük az információkat, illetve töröljük a megrendeléseket, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon szereplő bármely információ pontatlan.

Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, beleértve – korlátozás nélkül – az árképzési információkat, kivéve, ha azt a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon alkalmazott, megadott frissítési vagy frissítési dátum nem tekinthető úgy, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található összes információ módosításra vagy frissítésre került.

10. SZAKASZ – TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK

A Szolgáltatási Feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon túlmenően tilos a webhelyet vagy annak tartalmát használni: (a) bármilyen jogellenes célra; (b) arra, hogy másokat jogellenes cselekmények végrehajtására vagy azokban való részvételre szólítson fel; (c) arra, hogy nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami előírásokat, szabályokat, törvényeket vagy helyi rendeleteket sértsen; (d) arra, hogy a szellemi tulajdonjogainkat vagy mások szellemi tulajdonjogait megsértse, vagy azokkal ellentétesen járjon el; (e) zaklatás, visszaélés, sértegetés, bántalmazás, rágalmazás, becsmérlés, lejáratás, megfélemlítés vagy nemi, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés; (f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy más típusú rosszindulatú kódok feltöltése vagy továbbítása, amelyek bármilyen módon hatással vannak vagy lehetnek a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más weboldal vagy az internet funkcionalitására vagy működésére; (h) mások személyes adatainak gyűjtése vagy nyomon követése; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl vagy scrape; (j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen céllal; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más weboldal vagy az internet biztonsági funkcióinak megzavarására vagy megkerülésére. Fenntartjuk a jogot, hogy a tiltott felhasználási módok bármelyikének megsértése esetén megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát.

11. SZAKASZ – A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA; A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Nem garantáljuk, nem képviseljük és nem garantáljuk, hogy az oldalunk vagy szolgáltatásunk használata megszakításmentes, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz.

Nem garantáljuk, hogy az oldal vagy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek.

Ön elfogadja, hogy időről időre a szolgáltatást határozatlan időre eltávolíthatjuk, vagy a szolgáltatást bármikor, az Ön értesítése nélkül megszüntethetjük.

Kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatás használata, illetve a szolgáltatás használatának lehetetlensége kizárólag az Ön kockázatára történik. A szolgáltatást és a szolgáltatáson keresztül Önnek átadott összes terméket és szolgáltatást (az általunk kifejezetten meghatározott esetek kivételével) az Ön használatára „ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” biztosítjuk, mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos képviselet, garancia vagy feltétel nélkül, beleértve az eladhatóságra, a forgalomképességre, a minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a tartósságra, a jogcímre és a jogsértésmentességre vonatkozó minden hallgatólagos garanciát vagy feltételt. A Vállalat, az igazgatóink, tisztségviselőink, alkalmazottaink, leányvállalataink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokaink, beszállítóink, szolgáltatóink vagy licencadóink semmilyen esetben sem felelnek semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért, vagy bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen, véletlenszerű, büntető jellegű, különleges vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt nyereséget, bevételkiesést, megtakarítás elvesztését, adatvesztést, pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló kárt, akár szerződésen, akár jogellenes cselekményen (beleértve a hanyagságot is) alapul, szigorú felelősség vagy más okból, amelyek a szolgáltatás vagy a szolgáltatás segítségével beszerzett bármely termék használatából, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék használatával bármilyen módon összefüggő követelésből erednek, beleértve, de nem kizárólagosan, a tartalomban lévő hibákat vagy hiányosságokat, vagy bármilyen veszteséget vagy kárt, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalom vagy termék használatából ered, még akkor is, ha ezek lehetőségéről tájékoztatták. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, az ilyen államokban vagy joghatóságokban a felelősségünk a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

12. SZAKASZ – KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és kártalanítja a Társaságot és anyavállalatunkat, leányvállalatainkat, kapcsolt vállalkozóinkat, partnereinket, tisztviselőinket, igazgatóinkat, ügynökeinket, vállalkozókat, licencadóinkat, szolgáltatóinkat, alvállalkozóinkat, beszállítóinkat, gyakornokainkat és alkalmazottainkat minden olyan követeléssel vagy igényléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyet bármely harmadik fél támaszt, amely a jelen Szolgáltatási feltételek vagy az azokban hivatkozással szereplő dokumentumok megsértéséből, illetve bármely törvény vagy harmadik fél jogainak megsértéséből ered, vagy abból ered.

13. SZAKASZ – ELVÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés mindazonáltal az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtható, és a végrehajthatatlan rész a jelen Szolgáltatási feltételekből leválasztottnak tekintendő, ez a megállapítás nem érinti a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

14. SZAKASZ – FELMONDÁS

A feleknek a felmondás időpontja előtt keletkezett kötelezettségei és kötelezettségei minden tekintetben fennmaradnak a megállapodás megszűnése után is.

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Ön vagy a mi általi felmondásig érvényesek. Ön bármikor felmondhatja a jelen Szolgáltatási feltételeket, ha értesíti minket arról, hogy a továbbiakban nem kívánja használni a Szolgáltatásainkat, vagy ha felhagy a Webhelyünk használatával.

Ha saját megítélésünk szerint Ön nem tartja be, vagy gyanítjuk, hogy nem tartotta be a jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, akkor mi is bármikor felmondhatjuk a jelen szerződést előzetes értesítés nélkül, és Ön továbbra is felelős marad a felmondás időpontjáig esedékes összes összegért; és/vagy ennek megfelelően megtagadhatjuk Öntől a Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez) való hozzáférést.

15. SZAKASZ – TELJES MEGÁLLAPODÁS

A jelen Szolgáltatási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

A jelen Általános Szerződési Feltételek és az általunk ezen a webhelyen vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett irányelvek vagy működési szabályok képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és köztünk, és a Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkoznak, felváltva minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, kommunikációt és javaslatot, akár szóban, akár írásban, Ön és köztünk (beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatási Feltételek bármely korábbi változatát).

16. SZAKASZ – IRÁNYADÓ JOG

A jelen Általános Szerződési Feltételekre és minden olyan külön megállapodásra, amelynek értelmében szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, Észtország törvényei az irányadók, és az Észtország törvényei szerint kell értelmezni, és Ön beleegyezik az észt bíróságok kizárólagos joghatóságába.

17. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltatási feltételek legfrissebb változatát bármikor megtekintheti ezen az oldalon. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy helyettesítsük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét a weboldalunkon történő frissítések és módosítások közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkat a változások miatt. A jelen Szolgáltatási feltételek módosításainak közzétételét követően a weboldalunk vagy a Szolgáltatás további használata vagy az ahhoz való hozzáférés a módosítások elfogadásának minősül.

18. SZAKASZ – KAPCSOLATTARTÁSI INFORMÁCIÓK

A Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos kérdéseket a info@wifixtraboost.pro címre kell küldeni.